เขียน ให้ ลืม

Iphone X 256 GB จาก ais Online store ลดสูงสุด 7,เขียน ให้ ลืม บาท! Safe Mode แล้วผมรับโปรแกรมขึ้นมาทำไมมันขึ้น Unable to set locale. Make sure you typed the name correctly,and then try again.